در یک نگاه

97
در یک نگاه

شرکت تفتان پارت ایرانیان در سال ۱۳۹۳ با مدیریت و سابقه بیش از ۲۵ ساله در زمینه کسب و کار قطعات خودرو تأسیس گردید.

مدیران شرکت قصد دارند طی مدت ۳ سال همیاری همکاران و مشتریان محترم ، بزرگترین و گسترده ترین شبکه توزیع و خدمات پس از فروش قطعات خودرو را در کشور راه اندازی نمایند.