سخن مدیرعامل

mr_saedian
En_logo-1

ما در تفتان پارت بر این باوریم که قطعات خودرو مانند یک پازل در کنار هم امنیت یک حرکت را تامین می کنند.
در تفتان پارت با اندیشه خلاق و احساس تامین امنیت یک حرکت در خیابان ها و جاده های کشورم، طی سالیان گذشته همواره در تولید و تامین قطعات به سه اصل وفادار بوده و هستم، اصل نخست کیفیت است که خواسته اصلی ما ایرانیان دانا بوده و ریشه در اعماق فرهنگ ما دارد سپس توزیع گسترده در تمام نقاط کشور از بزرگترین تا کوچکترین استان ها، سوم احترام به مشتری که سرمایه و اعتبار هر کسب و کاری است و هر تولید کننده و تامین کننده ای در هر رشته و صنعت باید بدان پایبند باشد.
امروز من امیدوارم که با دیدن و یا شنیدن نام تفتان پارت سه اصل کیفیت، توزیع گسترده و احترام به مشتری در ذهن هموطنان ایرانی تداعی شود.
ویژگی این محصولات ضمن استفاده از مواد با بالاترین کیفیت ممکن و بهره گرفتن از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا، قیمت متناسب با کیفیت این قطعات می باشد.
امنیت در حرکت های درون شهری و برون شهری یک اصل در گروه تولیدی صنعتی و بازرگانی تفتان پارت می باشد و آن را پاس می داریم.

 

سید علی سعیدیان