در یک نگاه

1659
در یک نگاه

شرکت تفتان پارت ایرانیان در سال 1393 با مدیریت و سابقه بیش از 30 ساله در زمینه کسب و کار قطعات خودرو وارد اقتصاد کشور گردید. مدیران شرکت تفتان پارت ایرانیان بر اساس برنامه استراتژیک بازاریابی و فروش سیستماتیک تدوین گردیده، تا پایان سال 96، موفق به توزیع 360 قطعه یدکی این شرکت در بیش از 150 فروشگاه در سراسر کشور گردیدند.

در یک نگاه
در یک نگاه