قرعه کشی پیش بینی فوتبال جام جهانی 2018 روسیه
قرعه کشی پیش بینی فوتبال جام جهانی
قرعه کشی پیش بینی فوتبال جام ملتهای آسیا
قرعه کشی پیش بینی فوتبال جام ملتهای آسیا
جشنواره اقوام ایرانی سال 97
جشنواره اقوام ایرانی
نمایشگاه بین المللی تهران سال 96
فیلم کوتاه نمایشگاه بین المللی تهران سال 96 _ 1
فیلم کوتاه نمایشگاه بین المللی تهران سال 96 _2
فیلم کوتاه نمایشگاه بین المللی تهران سال 96 _3
واحد فروش
واحد تولید
مدیا
تیزر تلویزیونی شرکت تفتان پارت - 1
تیزر تلویزیونی شرکت تفتان پارت - 2
روستای نمونه گردشگری تمین - دامنه کوه تفتان
مستند صعود به کوه آتش فشان تفتان