سخن مدیرعامل

1964
سخن مدیرعامل

ما در تفتان پارت بر این باوریم که قطعات خودرو مانند یک پازل در کنار هم امنیت یک حرکت را تامین می کنند.
در تفتان پارت با اندیشه خلاق و احساس تامین امنیت یک حرکت در خیابان ها و جاده های کشورم، طی سالیان گذشته همواره در تولید و تامین قطعات به سه اصل وفادار بوده و هستم، اصل نخست کیفیت است که خواسته اصلی ما ایرانیان دانا بوده و ریشه در اعماق فرهنگ ما دارد سپس توزیع گسترده در تمام نقاط کشور از بزرگترین تا کوچکترین استان ها، سوم احترام به مشتری که سرمایه و اعتبار هر کسب و کاری است و هر تولید کننده و تامین کننده ای در هر رشته و صنعت باید بدان پایبند باشد.
امروز من امیدوارم که با دیدن و یا شنیدن نام تفتان پارت سه اصل کیفیت، توزیع گسترده و احترام به مشتری در ذهن هموطنان ایرانی تداعی شود.
ویژگی این محصولات ضمن استفاده از مواد با بالاترین کیفیت ممکن و بهره گرفتن از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا، قیمت متناسب با کیفیت این قطعات می باشد.
امنیت در حرکت های درون شهری و برون شهری یک اصل در گروه صنعتی و بازرگانی تفتان پارت می باشد و آن را پاس می داریم.

سید علی سعیدیان