لاستیک تعادل پراید

1407
لاستیک تعادل

جزئیات محصول

  • تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه
  • سازگار با تمامی شرایط آب و هوایی

در سیستم تعلیق خودرو از لاستیک تعادل برای اتصال و ثابت نگه داشتن دو انتهای میل تعادل به طبق استفاده می شود. با توجه به عملکرد مهم میل تعادل در فرمان پذیری و هدایت بهتر خودرو در پیچ ها و کم کردن تاثیر لرزش های ناشی از حرکت خودرو در ناهمواری ها و پستی و بلندی های سطح جاده به وسیله ی بوش های لاستیکی امکان تحرک میل تعادل در محل در نظر گرفته شده ی کاری در سیستم تعادل را ممکن می سازد. برای هر سمت میل تعادل دو عدد لاستیک تعادل در نظر گرفته و متصل می شود.

اندازه و جنس لاستیک تعادل در عملکرد آن تاثیر زیادی دارد زیرا کوچک و یا بزرگ بودن اندازه ی آن باعث می شود درست در محل مقرر قرار نگیرد.

در شرایط زیر باید لاستیک تعادل و لاستیک چاکدار جایگزین شوند:

  1. شنیدن صدای غیر عادی از سیستم تعلیق در قسمت جلویی خودرو
  2. لرزش و ارتعاش شدید غربیلک فرمان
  3. کشیده شدن فرمان به اطراف در هنگام حرکت

علاوه بر علائم بالا، ترک خوردگی و خشک شدن و از بین رفتن حالت لاستیکی از عوامل ظاهری است که نشان می دهد لاستیک تعادل مشکل دارد و باید تعویض شود.