طبق کامل چپ تیپ 5 (مثلثی) پژو 206

15161
طبق کامل چپ تیپ 5 (مثلثی)

جزئیات محصول

  • تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه
  • سازگار با تمامی شرایط آب و هوایی

طبق چیست ؟
قطعه ای است در سیستم جلوبندی خودرو و تعلیق خودرو و در سه بخش اصلی به قطعات دیگر متصل میشود که دارای دو بوش محوری می باشد که این بوش ها از یک سمت به قطعات سیستم تعلیق یعنی رام و سیبک زیراکسل و در وسط به میل موجگیر متصل می شود و از یک سمت هم به شاسی خودرو وصل می شود و از این طریق سیستم تعلیق را به شاسی وصل می کند و هم چنین توسط اتصال گوی و کاسه به چرخ ها هم وصل می شوند .

عملکرد طبق :
طبق ها در ناهمواری های جاده ، با زیاد و کم شد وزن اتومبیل به سمت بالا و پایین حرکت می کنند و توسط فنر و کمک فنر این حرکت ها کنترل و تعدیل می شوند . هم چنین طبق نیروهای عرضی که از جاده به سگ دست انتقال پیدا می کنند را به شاسی خودرو منتقل می کند و در زمان ترمز گیری یا زمانی که چرخ به ناهمواری های جاده برخورد میکند نیروهای طولی ناشی از این برخوردها به سمت عقب و انتهای خارجی طبق وارد می شود و این نیروهای طولی نیز به شاسی منتقل می شود .
طبق پراید :
طبق پراید یک فورج عمودی شکل است که به یک سر آن سیبک متصل است و سر دیگر آن نیز به بوش طبق فلزی یا بوش طبق لاستیکی متصل می باشد و در یک چهارم بیرونی و پایین سیبک ، سوراخی دارد که میل موجگیر در آنجا توسط لاستیک تعادل بسته می شود ، نیرو های طولی از طریق میل موجگیر به شاسی منتقل می شود .
طبق 405 :
به صورت فورج مثلثی و Aشکل است که سه تا گوشه دارد که یک سر آن بوش طبق جناقی و یک سر آن بوش طبق فلزی قرار گرفته و سر دیگر نیز به شاسی وصل می شود .
طبق 206 :
طبق 206 فورج به شکل بوم رنگی است که دو سر دارد در یک سر بوش طبق وصل می شود که به تیپ 5 بوش طبق گرد گوشه - کوتاه یا بوش طبق وسط - بلند وصل می شود و به تیپ 2 ، نیز بوش طبق لبه دار و در وسط همانند تیپ 5 بوش طبق گرد وسط - بلند وصل می شود .
طبق ال 90 :
طبق ال 90 ورقی به شکل مثلثی مسطح و A می باشد که در راس آن سیبک زیراکسل وصل می شود و در دو سر آن بوش طبق متصل است .
طبق ریو و طبق تیبا :
طبق ریو و طبق تیبا هم مثل پراید فورج عمودی شکل می باشد که یک سر آن به سیبک متصل است و سر دیگر آن بوش طبق وصل شده است .
طبق زانتیا :
طبق زانتیا هم مثل 206 فورج بوم رنگی شکل می باشد که یک سر آن بوش طبق جناقی دارد و در وسطش بوش طبق لبه دار متصل است .
جنس طبق :
طبق از فولاد آهنگری ساخته شده است .