بوش طبق لندروری پیکان پیکان

375
بوش طبق لندروری پیکان

جزئیات محصول

  • تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه
  • سازگار با تمامی شرایط آب و هوایی

در خودروی پیکان به دلیل سنگین بودن از بوش طبق لندروری که وظیفه ی انسجام طبق ها را بر عهده دارد، استفاده می شود. این قطعه روی طبق نصب می شود.

در صورتی که بوش طبق لندروری آسیب دیده باشد و معیوب باشد، خودرو گیج می زند و لاستیک سایی در خودرو به وجود می آید و نمی توان خودرو را میزان فرمان زد.

بیشتر خودروهای پیکان به این علت که هنگام تولید در آن ها از بوش طبق لاستیکی استفاده می شود دارای لاستیک سایی هستند. برای جلوگیری از این مساله بهتر است خودرو را نزد یک جلوبندی ساز ببریم که این این بوش طبق های لاستیکی را با بوش طبق لندروری که فلزی است تعویض نماید.

بوش طبق در سایر خودرو ها